Algemene Verkoop Voorwaarden

[ENGLISH] Terms and Conditions of Sale

Algemene Voorwaarden voor https://vrolijkopreis.nl/

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://vrolijkopreis.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Vrolijk op Reis (Leupen media) . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vrolijk op Reis (Leupen media) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vrolijk op Reis (Leupen media).

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vrolijk op Reis (Leupen media) te mogen claimen of te veronderstellen.

Vrolijk op Reis (Leupen media) streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zijn bloggers en ervaringsdeskundigen, over bepaalde materie hebben wij geen studie gevolgd. Echter verdiepen wij ons deze onderwerpen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vrolijk op Reis (Leupen media) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://vrolijkopreis.nl/ op deze pagina.

Affiliate Netwerk

Onze website Vrolijk op Reis.nl neemt deel aan affiliate marketing netwerken, dit wordt gedaan door het insluiten van tracking links in de website. Als je klikt op een affiliate netwerk link, wordt er een cookie geplaatst in jouw browser.

Wij maken gebruik van deze betrouwbare affiliate netwerken: Amazon, Linkpizza, PayPro, Booking.com en TradeTracker

De mogelijkheid bestaat dat als je iets koopt via onze website, dat wij daar een commissie voor krijgen. Zonder enige extra kosten voor jou!

Our website Vrolijk op Reis.nl participates in affiliate marketing networks, this is done by embedding tracking links in the website. When you click on an affiliate network link, a cookie is placed in your browser.

We use these reliable affiliate networks: Amazon, Linkpizza, PayPro, Booking.com and TradeTracker

It is possible that if you buy something through our website, we will receive a commission for it. Without any extra costs for you!

Wij promoten alleen producten waar wij volledig achter staan, hebben uitgeprobeerd of aangeraden hebben gekregen.

Vrolijk  op reis bestaat omdat wij het fantastisch vinden te schrijven over onze reizen. Daarmee gezegd hebbende willen we het voor jou zo makkelijk mogelijk maken dit ook te doen. Dit doen we met de informatie en producten die je vind op Vrolijk op Reis.

Vrolijk op Reis, geeft geen toezeggingen, garanties of garanties met betrekking tot de juistheid, de valuta of de volledigheid van de inhoud op deze website of sites gelinkt aan of vanaf deze site.

Elke afhankelijkheid die je op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor verlies of schade, inclusief zonder beperking, indirecte of gevolg verlies of schade, of enig verlies of schade voortvloeiend uit verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. This also includes from any other affiliate network we use. Such as PayPro, Linkpizza, Booking.com and TradeTracker